In 2019 is HR Kenniskring Zuid-Limburg opgericht. Een initiatief met als doel en ambitie een netwerk van HR-professionals te vormen waarmee je in de dagelijkse praktijk ruggenspraak kan houden.

Uitgangspunten, doelen en ambities

Bij de oprichting zijn er aantal uitgangspunten, doelen en ambities vastgesteld:

  • Kennisvergaring en kennis delen ten aanzien van actuele en toekomstige ontwikkelingen op specifiek Human Resource vakgebied.
  • De kenniskring zou een sterk netwerk HR team moeten zijn om elkaar te ondersteunen, kennis te delen en vervolgens ook elkaar te helpen waar nodig is.
  • Insteek wordt een kenniskring op te bouwen met enthousiaste Human Resource professionals van zowel profit- als non-profit organisaties uit Zuid-Limburg.
  • Onderscheidend t.o.v. andere netwerken:

> Nadruk op vak inhoudelijke onderwerpen.

> Kennis opdoen van actualiteiten en toekomstige ontwikkelingen

> Actief Knowledge sharing; actief delen van best practice op HR-gebiedP

Profiel van leden
De samenstelling van de kenniskring zal bestaan uit HR Professionals die werkzaam zijn in een HR functie. Belangrijk is de mix van ervaring en leeftijd binnen de groep. Niet alleen zware profielen maar ook Young Professionals worden vertegenwoordigd in de kenniskring.

Om aansluiting te krijgen met onderwijs en de HR Professionals van de toekomst zullen Hogeschool Zuyd en HRM studenten actief deelnemen. Insteek is om verbindingen te leggen en daar waar mogelijk elkaar te versterken.

Om een omgeving te creëren waarin belangeloos kennis word gedeeld zijn commerciële activiteiten en daarmee deelnemers met een commerciële achtergrond of insteek uitgesloten van deelname.

Rol van de leden
De leden gaan in roulatie een bijeenkomst (kennissessie) organiseren op basis van aangedragen thema’s. Het bestuur van HR Kenniskrijg Zuid-Limburg zal een faciliterende rol vervullen.

Aanwezigheid en actieve deelname tijdens de bijeenkomsten is een vereiste om de kwaliteit van de bijeenkomsten hoog te houden en is zodoende een voorwaarde voor het lidmaatschap.