Profiel van leden
De samenstelling van de kenniskring zal bestaan uit HR Professionals die werkzaam zijn in een HR functie. Belangrijk is de mix van ervaring en leeftijd binnen de groep. Niet alleen zware profielen maar ook Young Professionals worden vertegenwoordigd in de kenniskring.

Om aansluiting te krijgen met onderwijs en de HR Professionals van de toekomst zullen Hogeschool Zuyd en HRM studenten actief deelnemen. Insteek is om verbindingen te leggen en daar waar mogelijk elkaar te versterken.

Om een omgeving te creëren waarin belangeloos kennis word gedeeld zijn commerciële activiteiten en daarmee deelnemers met een commerciële achtergrond of insteek uitgesloten van deelname.

Rol van de leden
De leden gaan in roulatie een bijeenkomst (kennissessie) organiseren op basis van aangedragen thema’s. Het bestuur van HR Kenniskrijg Zuid-Limburg zal een faciliterende rol vervullen.

Aanwezigheid en actieve deelname tijdens de bijeenkomsten is een vereiste om de kwaliteit van de bijeenkomsten hoog te houden en is zodoende een voorwaarde voor het lidmaatschap.

Lid worden?
Meer informatie kunt u opvragen bij Roger Hoenen van Vandaag Personeelsdiensten, tel. 045-8200 300, info: info@HR-kenniskring.nl

Het ledenaantal is beperkt tot een maximum. Indien dit maximum is bereikt dan wordt er gewerkt met een wachtlijst.