HR Kenniskring Zuid-Limburg nieuw kennis en netwerk platform voor Limburgse HR Professionals!

Onlangs is HR Kenniskring Zuid-Limburg opgericht. Een initiatief met als doel en ambitie een netwerk van HR-professionals te vormen waarmee je in de dagelijkse praktijk ruggenspraak kan houden.

Uitgangspunten, doelen en ambities

Bij de oprichting zijn er aantal uitgangspunten, doelen en ambities vastgesteld:

  • Kennisvergaring en kennis delen ten aanzien van actuele en toekomstige ontwikkelingen op specifiek Human Resource vakgebied.
  • De kenniskring zou een sterk netwerk HR team moeten zijn om elkaar te ondersteunen, kennis te delen en vervolgens ook elkaar te helpen waar nodig is.
  • Insteek wordt een kenniskring op te bouwen met enthousiaste Human Resource professionals van zowel profit- als non-profit organisaties uit Zuid-Limburg.
  • Onderscheidend t.o.v. andere netwerken:

> Nadruk op vak inhoudelijke onderwerpen.

> Kennis opdoen van actualiteiten en toekomstige ontwikkelingen

> Actief Knowledge sharing; actief delen van best practice op HR-gebied

Profiel van leden

De samenstelling van de kenniskring zal bestaan uit HR Professionals die werkzaam zijn in een HR functie. Belangrijk is de mix van ervaring en leeftijd binnen de groep. Niet alleen zware profielen maar ook Young Professionals kunnen deel uit maken van deze kenniskring.

Om aansluiting te krijgen met onderwijs en de HR Professionals van de toekomst zullen HRM studenten en onderwijsinstellingen waaronder Zuyd Hogeschool actief benaderd worden om deel te nemen. Insteek zou zijn verbindingen te leggen en daar waar mogelijk elkaar te versterken.

Rol van de leden

De leden gaan in roulatie een bijeenkomst (kennissessie) organiseren op basis van aangedragen thema’s. Het bestuur van HR Kenniskrijg Zuid-Limburg zal een faciliterende rol vervullen.

Initiatiefnemers van deze nieuwe HR Kenniskring Zuid-Limburg zijn;

Najib Loiazizi, Senior HR Advisor, ICL Europe in Heerlen

Lucas Thoma, HR-manager, Heuschen & Schrouff Foods Group BV, Landgraaf

Edo Pluijmen, HR Adviseur, Stelrad Radiator Group, Nuth

Roger Hoenen, Co-Owner, Vandaag Personeelsdiensten, Maastricht

Kennissessies

2 keer per jaar zal er een bijeenkomst worden georganiseerd. Iedere kennissessie kent een thema en programma zal dan ook ‘to the point’ hier op gericht zijn.