Bas van de Haterd keynote spreker tijdens 1e kennissessie!

1e Kennissessie zal plaatsvinden op 23 mei 2019. Als keynote spreker is Bas van de Haterd uitgenodigd met als thema; De toekomst van werk!

Bas van de Haterd koppelt technologische ontwikkelingen aan sociaal-maatschappelijke trends en vertaalt deze naar de impact die ze gaan hebben op organisaties en sectoren. Hij kijkt met name naar het werk dat organisaties nog moeten gaan doen en de rol van mensen in die organisaties.

Afbeeldingsresultaat voor bas van de haterd

Over Bas van de Haterd

Bas van de Haterd koppelt technologische ontwikkelingen aan sociaal-maatschappelijke trends en vertaalt deze naar de impact die ze gaan hebben op organisaties en sectoren. Hij kijkt met name naar het werk dat organisaties nog moeten gaan doen en de rol van mensen in die organisaties.

De technologische ontwikkelingen gaan exponentieel, wat inhoudt dat wat 10 jaar geleden voor onmogelijk werd gehouden, nu realiteit is. Hier moeten organisaties zich op wapenen en dat kan niet volgens de oude organisatiestructuren. Hier moeten ook individuen zich op voorbereiden, de baan die je in de eerste 10 jaar van je leven doet bestaat waarschijnlijk rondom je pensionering niet meer.

Big data, sensoren, Blockchain, zelfrijdende auto’s, drones en zelflerende algoritmes hebben een impact op elke organisatie en die dus de nieuwe wereld van werk gaan bepalen. Tel daarbij op dat we steeds meer weten van menselijk gedrag en dit kunnen voorspellen aan de hand van linguïstische analyses en micro expressies en het is duidelijk dat we in een transitietijdperk zitten. Wat voor banen blijven voor mensen over? Hoe verandert het werk? Welke banen verdwijnen? Welke nieuwe banen ontstaan er? Welke effecten dat op uw organisatie of sector gaat hebben kan Bas van de Haterd beeldend en praktisch uit de doeken doen.

Het is echter niet allemaal kommer en kwel. Verre van. Er komt waarschijnlijk een prachtige tijd aan. Een tijd waarin oude idealen als zelfbeschikking, zelfontplooiing en maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen eindelijk kunnen worden waargemaakt.D